Chính sách bảo mật

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với Người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng A.Billing.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức A.Billing thu thập và xử lý thông tin cá nhân khi Người dùng sử dụng dịch vụ của A.Billing. Khi Người dùng đồng ý sử dụng hệ thống A.Billing có nghĩa là Người dùng hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. A.Billing có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của A.Billing, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng A.Billing tiếp tục sử dụng hệ thống có nghĩa là Người dùng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.

1. Thông tin đơn vị, định nghĩa.

 • "A.Billing" có nghĩa là Giải pháp phần mềm quản lý phí chung cư trực tuyến.
 • "Khách hàng" có nghĩa là khách hàng của A.Billing.
 • "Người dùng" có nghĩa là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của khách hàng, người chủ yếu sử dụng A.Billing cho mục đích truy cập hệ thống.
 • "Khách truy cập" có nghĩa là một cá nhân không phải là Người dùng, người sử dụng khu vực công cộng nhưng không có quyền truy cập vào các khu vực hạn chế của Trang web hoặc Dịch vụ.
 • "Dữ liệu Khách hàng" có nghĩa là dữ liệu cá nhân, báo cáo, địa chỉ và các tệp, thư mục hoặc tài liệu khác ở dạng điện tử mà Người dùng A.Billing lưu trữ trong hệ thống.
 • "Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân được xác định hoặc có thể nhận dạng được.
 • "Khu vực hạn chế" có nghĩa là khu vực của A.Billing chỉ có thể được truy cập bởi Người dùng và nơi truy cập yêu cầu đăng nhập.
 • "Khu vực công cộng" có nghĩa là khu vực của trang web mà cả Người dùng và Khách truy cập có thể truy cập được mà không cần phải đăng nhập.

2. Thông tin A.Billing thu thập trên hệ thống.

A.Billing thu thập các loại thông tin khác nhau từ hoặc thông qua hệ thống. Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên hệ thống, Người dùng cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. A.Billing cũng có thể xử lý dữ liệu thông tin khi Người dùng đồng ý hoặc yêu cầu (nếu thích hợp).

2.1 Thông tin do Người dùng cung cấp.

Khi bạn sử dụng Hệ thống, với tư cách là Người dùng hoặc Khách truy cập, bạn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân và chúng tôi có thể thu thập nó. Ví dụ về Dữ liệu Cá nhân bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, số điện thoại di động hoặc thông tin thanh toán khác. Dữ liệu Cá nhân cũng bao gồm các thông tin khác, chẳng hạn như khu vực địa lý hoặc sở thích gắn liền với một cá nhân cụ thể trên hệ thống. Bạn có thể cung cấp cho A.Billing dữ liệu cá nhân theo nhiều cách khác nhau trên A.Billing. Ví dụ: khi bạn đăng ký Tài khoản, sử dụng hệ thống, đăng nhập Dữ liệu khách hàng, tương tác với những Người dùng khác của Hệ thống thông qua khả năng giao tiếp hoặc nhắn tin hoặc gửi cho chúng tôi các yêu cầu liên quan đến dịch vụ khách hàng.

2.2 Thông tin do Khách hàng thu thập.

Khách hàng hoặc Người dùng có thể lưu trữ hoặc tải dữ liệu lên hệ thống. Mỗi Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông báo cho khách hàng và người thứ ba về mục đích mà Khách hàng thu thập Dữ liệu Cá nhân của họ và cách Dữ liệu Cá nhân này được xử lý trong hoặc thông qua Dịch vụ như một phần của Dữ liệu Khách hàng.

2.3 Thông tin "Được Thu thập Tự động".

Khi Người dùng hoặc Khách truy cập sử dụng Hệ thống, chúng tôi có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị của Người dùng hoặc Khách truy cập bằng cách sử dụng các loại công nghệ khác nhau, bao gồm cookie, “ảnh gif” hoặc “đèn hiệu web”. Thông tin “được thu thập tự động” này có thể bao gồm địa chỉ IP hoặc địa chỉ thiết bị khác hoặc ID, trình duyệt web và/hoặc loại thiết bị, các trang hoặc trang web đã truy cập ngay trước hoặc ngay sau khi sử dụng Hệ thống, các trang hoặc nội dung khác mà Người dùng hoặc Khách truy cập xem hoặc tương tác với trên Hệ thống và ngày giờ của phiên đăng nhập, truy cập hoặc sử dụng Hệ thống. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin liên quan đến tương tác của Khách truy cập hoặc Người dùng với thư email, chẳng hạn như việc Khách truy cập hoặc Người dùng mở, nhấp vào hoặc chuyển tiếp thư. Thông tin này được thu thập từ tất cả Người dùng và Khách truy cập.

3. A.Billing bảo mật và lưu trữ thông tin của Người dùng như thế nào?

A.Billing lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng trên máy chủ. A.Billing bảo vệ bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. A.Billing thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống A.Billing.

Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào Người dùng cung cấp hoặc lưu trữ trên A.Billing nên Người dùng cần tự chịu rủi ro trong quá trình truyền tải thông tin lên hệ thống. A.Billing cũng không thể đảm bảo rằng thông tin đó có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào. Nếu Người dùng cho rằng Dữ liệu Cá nhân của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với A.Billing trong phần “Liên hệ với chúng tôi”.

Nếu A.Billing phát hiện ra vi phạm hệ thống bảo mật, chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng và các cơ quan chức năng về việc vi phạm xảy ra theo luật hiện hành.

4. Thông tin của Người dùng A.Billing được lưu giữ tại hệ thống khi nào?

Mục tiêu của A.Billing là đem đến giải pháp quản lý chấm công trực tuyến cho doanh nghiệp. Vì vậy, A.Billing lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng nhằm:

 • Cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng A.Billing.
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của A.Billing.
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng các tính năng của A.Billing.
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của A.Billing.
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và A.Billing sẽ có thông báo cho Người dùng A.Billing trong từng trường hợp cụ thể.
 • Trong trường hợp ngoại lệ, A.Billing có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân. Chẳng hạn như khi có căn cứ cho rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa mối đe dọa đến mạng sống hoặc sức khỏe, hoặc vì mục đích thực thi pháp luật hoặc để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và theo quy định khác.

Tất cả các truy cập này chỉ được A.Billing thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng A.Billing. Khi Người dùng đã cấp quyền cho A.Billing, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng A.Billing sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

A.Billing cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng khi sử dụng hệ thống. A.Billing sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. A.Billing chỉ thay đổi thông tin của Người dùng A.Billing trên hệ thống A.Billing khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng A.Billing.

5. Người dùng A.Billing cần làm gì để bảo mật thông tin.

Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Người dùng A.Billing là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản, mật khẩu của mình. Người dùng A.Billing có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu A.Billing thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với A.Billing.

A.Billing sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng A.Billing khi có yêu cầu, hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. A.Billing chỉ hỗ trợ Người dùng A.Billing thông qua tài khoản được Người dùng A.Billing chủ động cung cấp cho A.Billing.

Người dùng A.Billing ngay lập tức thông báo cho A.Billing khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc bị đánh cắp, bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng A.Billing phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. A.Billing khuyến cáo Người dùng A.Billing nên đổi lại mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng.

A.Billing không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn từ phía Người dùng A.Billing.

6. Những người hoặc tổ chức nào được phép tiếp cận thông tin Người dùng A.Billing.

A.Billing cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng A.Billing cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng A.Billing trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng A.Billing đã công khai.
 • A.Billing được Người dùng A.Billing đồng ý tiết lộ những thông tin này.
 • Bên thứ ba mà Người dùng A.Billing ủy quyền, có văn bản được công chứng, chứng thực.
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu A.Billing tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên.
 • Cho các bên thứ ba khác mà A.Billing có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên A.Billing hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến A.Billing mà Người dùng A.Billing cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó.

Chính sách bảo mật của A.Billing giải thích cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng để quyết định hiển thị quảng cáo nào, cũng như để cung cấp tất cả các dịch vụ khác được mô tả.

A.Billing không bán dữ liệu cá nhân của Khách hàng hoặc Người dùng A.Billing cho các nhà quảng cáo và cũng không chia sẻ thông tin trực tiếp nhận dạng Người dùng A.Billing (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) với những đơn vị này trừ khi được Khách hàng và Người dùng cho phép cụ thể. Thay vào đó, các nhà quảng cáo có thể biết được thông tin như kiểu đối tượng mà họ muốn nhìn thấy quảng cáo và A.Billing có thể hiển thị những quảng cáo ấy cho người có thể quan tâm (ví dụ: một người đàn ông trong độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi đã xem quảng cáo và thích kỹ thuật phần mềm) để giúp họ hiểu rõ hơn về đối tượng của mình.

A.Billing báo cáo cho các nhà quảng cáo về hiệu quả quảng cáo, từ đó những đơn vị này có thể nắm được cách mọi người tương tác với nội dung của họ. Bảo vệ quyền riêng tư của Khách hàng hoặc Người dùng A.Billing chính là điều mà A.Billing chú trọng khi thiết kế hệ thống quảng cáo của mình. Điều này nghĩa là A.Billing có thể hiển thị cho bạn quảng cáo phù hợp và hữu ích mà không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với các nhà quảng cáo. A.Billing không bán dữ liệu cá nhân.

A.Billing cho phép các nhà quảng cáo thu thập thông tin như mục tiêu kinh doanh và kiểu đối tượng muốn hiển thị quảng cáo (ví dụ: những người trong độ tuổi từ 18-35 thích sử dụng phần mềm kỹ thuật). Khi đó, A.Billing sẽ hiển thị quảng cáo từ các nhà quảng cáo cho những người dùng có thể quan tâm.

Khi đồng ý sử dụng dịch vụ A.Billing thuộc phạm vi điều chỉnh của các Điều khoản này, Khách hàng và Người dùng A.Billing đồng ý cho chúng tôi hiển thị với Khách hàng và Người dùng A.Billing quảng cáo mà các doanh nghiệp và tổ chức đã trả tiền để quảng bá trên A.Billing. A.Billing sử dụng Dữ liệu Cá nhân, chẳng hạn như thông tin về hoạt động và sở thích, để hiển thị cho Khách hàng và Người dùng A.Billing những quảng cáo phù hợp hơn.

7. Điều khiển và xử lý dữ liệu.

A.Billing không sở hữu, kiểm soát hoặc chỉ đạo việc sử dụng bất kỳ Dữ liệu Khách hàng nào được Khách hàng hoặc Người dùng lưu trữ hoặc xử lý thông qua Dịch vụ. Chỉ Khách hàng hoặc Người dùng mới có quyền truy cập, truy xuất và chỉ đạo việc sử dụng Dữ liệu Khách hàng đó. A.Billing phần lớn không biết về những Dữ liệu khách hàng đang được Người dùng cung cấp và A.Billing không truy cập trực tiếp vào Dữ liệu khách hàng đó, trừ khi được Người dùng cho phép hoặc khi cần thiết để cung cấp dịch vụ.

A.Billing không độc lập chuyển giao hoặc cung cấp Dữ liệu khách hàng cho các bên thứ ba, ngoại trừ những người có thể xử lý dữ liệu đó thay mặt cho A.Billing và liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ của A.Billing. Những hành động như vậy chỉ được thực hiện hoặc được ủy quyền bởi Khách hàng hoặc Người dùng hiện hành.

A.Billing không chịu trách nhiệm về nội dung của Dữ liệu Cá nhân có trong Dữ liệu Khách hàng hoặc thông tin khác được lưu trữ trên máy chủ của mình (hoặc máy chủ của nhà thầu phụ) theo quyết định của Khách hàng hoặc Người dùng, cũng như A.Billing không chịu trách nhiệm về cách thức mà Khách hàng hoặc Người dùng thu thập, xử lý tiết lộ, phân phối hoặc xử lý thông tin đó.

8. Giải quyết khiếu nại.

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng A.Billing vui lòng gửi về theo địa chỉ Email: [email protected] hoặc liên hệ trực tiếp:

 • Công ty Cổ phần Commit.
 • Tầng 10 Tòa nhà Việt Á, Số 9 phố Duy Tân, P. Dịch vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, A.Billing sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng A.Billing. Trường hợp cần thiết, A.Billing có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp.

A.Billing sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng A.Billing trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng và hai bên cùng có lợi.